काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा फुटबल क्लबलाई सहयोग तथा सम्मान