फुटबल खेलाडी जीवन चौधरी को श्रीमती बिनिता चौधरी को उपचार निम्ति मनाङ्ग मर्स्याङ्गदी क्लब